SKUD IVAN GORAN KOVAČIĆ ZAGREB u crkvi sv. Lovre u Petrinji

Humanitarni koncert Adventskih i Božićnih pjesama za poklon Petrinji jednog od najboljih kulturno umjetničkih ansambla u Hrvatskoj SKUD IVAN GORAN KOVAČIĆ ZAGREB u crkvi sv. Lovre u Petrinji