Poštovane članice,

smotre Sisačko-moslavačke županije u organizaciji Zajednice kulturno umjetničkih udruga i njenih partnera
održati će se tijekom 2023. godine prema sljedećem rasporedu:
1. Smotra kazališnih amatera Sisačko-moslavačke županije
– 1.4.2023. u Sisku, Dom INA Rafinerije nafte Sisak,
Ul. Ante Kovačića 1, Sisak, (selekcija za Festival hrvatskih kazališnih amatera 2023.,
01.04.2023., u 20:00 za igranje predstave Scene Sisak: “Čuješ li mama moj vapaj?!” 
2. Smotra dječjeg folklora Sisačko-moslavačke županije
– 1.4.2023. u Kutini
3. Smotra malih vokalnih sastava Sisačko-moslavačke županije
– 21.5.2023. u Sisku (datum održavanja smotre se pomiče s 20.5. na 21.5.)
4. Smotra tamburaških sastava i orkestara Sisačko-moslavačke županije
– 4.6.2023. u Budaševu
.5. Smotra folklora Sisačko-moslavačke županije (izvornog i koreografiranog)
– 11.6.2023. u Martinskoj Vesi
.6. Javni natječaj za likovni i književni pleter Sisačko-moslavačke županije
biti će raspisan početkom rujna 2023.
.
Poziv i materijali za Smotru dječjeg folklora Sisačko-moslavačke županije i Smotru malih vokalnih
sastava Sisačko-moslavačke županije već su vam poslani, a pozivi i materijali za ostale smotre biti
će vam poslani na vaše mail adrese, a materijal za svaku pojedinu smotru biti će vidljiv i dostupan
na WEB stranici Zajednice zkuu-smz.hr
.
S poštovanjem,
.ZAJEDNICA KULTURNO UMJETNIČKIH UDRUGA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
.