Općina Martinska Ves priprema izradu kalendara sa Posavskim motivima

KALENDAR KAO foto arhiv

Općina Martinska Ves pokrenula je izradu kalendara za 2019. godinu sa motivima narodnih nošnji sa područja općine. Projekt vodi Marica Stanković, a treba napomenuti kako imaju na raspolaganju preko trideset različitih nošnji, dok najstarija ima čak tristo godina.