Pozivnica – Martinski susreti

12. lipnja 2022. u 18,00 sati. Desna Martinska Ves, Sportska dvorana Osnovne škole “Braća Radić”