POZIV NA ONLINE LIKOVNU RADIONICU “Slikamo akvarelom”

14

Hrvatski sabor kulture odlučio se uhvatiti u koštac s novonastalom situacijom i pandemijom koronavirusa koja nas je sve zatekla i onemogućila planiranu realizaciju brojnih kulturnih aktivnosti i događanja. Već ptice na grani pjevaju #ostanidoma, no i doma može biti kreativno, edukativno i zabavno. Kako bismo tome pridonijeli, neke od planiranih seminara Hrvatskog sabora kulture organizirat ćemo online. Ciklus online webinara i radionica, započet ćemo kreativnom radionicom za likovne stvaratelje “Slikamo akvarelom” koja će biti održana 24. – 26. 4. 2020. U nastavku pročitajte plan i način realizacije likovne online radionice te pronađite upute za sudjelovanje i prijavu. Prijave su otvorene za sve zainteresirane.

Sudionici radionicu prate uživo putem ZOOM aplikacije, a radionica će obuhvatiti: predavanje voditeljice, video snimke i online prezentaciju rada i vježbi slikanja u tehnici akvarela, samostalan rad svakog polaznika – vježbe i slikanje po predlošku, kritički osvrt voditeljice na nastale radove uz savjete za usavršavanje slikarskih umijeća te konzultacije – pitanja i odgovori. Rezultat radionice bit će i virtualna izložba nastalih radova.

Realizacija radionice odvija se uz materijalnu potporu Ministarstva kulture RH.

PROGRAM ONLINE RADIONICE “SLIKAMO AKVARELOM”

– Realizacija online radionice „Slikamo akvarelom“ podijeljena je u 3 dijela tj. radionica se odvija tijekom 3 dana.
– Uključuje teorijski i praktični dio kroz koje će sudionike voditi akademska slikarica Olena Sokolovska i moderatorica webinara Martina Brumen, stručna suradnica HSK-a.

1. DAN: 24. 4. 2020.: 18:00 – 20:30

- O  AKVARELU, ciljevi i motivacija
- UPOZNAVANJE TEHNIKE AKVARELA I PRIBORA, PRIPREMA STUDIJA, PRIBORA I PODLOGE
- BOJE I MIJEŠANJE BOJA 
(primarne, sekundarne, tercijarne boje, toplo-hladne boje i komplementarni kontrasti)
- VJEŽBE:
1. VJEŽBA ZA ZAGRIJAVANJE: SLIKANJE VALOVITIH UZORAKA
2. VJEŽBA: SLIKANJE TEHNIKOM „MOKRO NA MOKRO“ (mokra boja – mokri papir)
3. VJEŽBA: SLIKANJE POMOĆU MASKIRANJA 
- SLIKANJE RADA PREMA PREDLOŠKU KRAJOLIKA 
– prezentacija rada – primjer rada akvarelnim bojama, postizanje svjetlosnih efekata u krajoliku i sl.
- PITANJA I ODGOVORI

Na kraju prvoga dana online radionice polaznici će dobiti zadatak stvoriti vlastito likovno djelo u tehnici akvarela, prema unaprijed zadanim motivima i predlošcima.

2. DAN: 25. 4. 2020.: SAMOSTALAN RAD – SLIKANJE PO PREDLOŠKU
Drugi dan radionice posvećen je samostalnom i individualnom radu polaznika.
Na temelju znanja usvojenih tijekom prvoga dana, polaznici rade na vlastitom likovnom djelu prema unaprijed zadanim 
motivima i predlošcima. Po završetku rada, svaki polaznik svoj rad fotografira te fotografiju rada e-mailom 
šalje voditeljici radionice. Voditeljica analizira pristigle radove, a osvrt na radove i savjete za usavršavanje tehnike prezentira 
idući dan putem online radionice.

3. DAN: 26. 4. 2020.: 18:00 – 20:00 (cca) 

- PREZENTACIJA I ANALIZA DOSTAVLJENIH RADOVA – kritički osvrti i savjeti
- PREZENTACIJA DODATNIH VJEŽBI U CILJU USAVRŠAVANJA SLIKARSKE TEHNIKE AKVARELA
- PITANJA I ODGOVORI

Za aktivno sudjelovanje na radionici potrebno je pripremiti: 
olovka za akvarel, 4 komada Arches 300 g. hladno prešani akvarel papir A3, 1 komad Arches 300 g. papir veći od A3, šperploča za crtanje – poželjno debljine 1cm i veličine veće od akvarel papira, bočica za špricanje boje, bočica za špricanje vode (bočice sa raspršivačem – npr. bočica za pranje stakla),  kistovi za akvarel raznih veličina (plosnati, široki br. 10 i br. 20  i okrugli: oštri za tanke crte br. 1 ili 2 i druge – npr. br. 4, 6, 8, 10), akvarel boje – može u tubama ili suhe u kockama, krpa za brisanje, spužvica, plastična ili metalna paleta, pik traka za lijepljenje papira na ploču, teglica, staklenka ili veća čaša za vodu, papir za akvarel više komada za vježbanje, skiciranje i probu, fotografija (predložak) morskog krajolika (predloške i elemente za slikanje također će ponuditi i voditeljica).

KAKO SUDJELOVATI – NAČIN PRIJAVE I REALIZACIJE
Online radionica bit će realizirana putem ZOOM aplikacije (ZOOM webinar). Na radionicu se mogu prijaviti svi zainteresirani likovni stvaratelji.

Za prijavu je potrebno najkasnije do 20. travnja 2020. ispuniti prijavni obrazac
 "webinar registration" klikom na POVEZNICU

Prijavljeni sudionici na e-mail naveden u prijavi primit će “Potvrdu registracije” sa svim informacijama i poveznicom za pristup radionici.
Za sudjelovanje na radionici, poželjno je da svaki sudionik na svoje računalo brzo i jednostavno instalira ZOOM aplikaciju klikom OVDJE
Ukoliko sudionik ne instalira ZOOM aplikaciju unaprijed, instalacija aplikacije bit će pokrenuta automatski prilikom pristupa radionici.
Svim prijavljenim sudionicima bit će omogućena tehnička pomoć za uspješno pridruživanje i praćenje on line radionice. HSK stručna služba bit će dostupna sat vremena prije početka održavanja radionice (24. 4.: 17:00-18:00 h) na poveznici za pridruživanje radionici navedenoj u potvrdi registracije ili pozivom na broj 099/4556879 (dr. sc. Dražen Jelavić); 095/4556879 (Martina Brumen); 091/5273359 (Srđana Vrsalović) i Davor Tonklin (098/9265434).
Za sve fizičke osobe koje su u članstvu Hrvatskog sabora kulture te one koji dolaze iz likovnih udruga/sekcija – članica Hrvatskog sabora kulture koje su podmirile članarinu, sudjelovanje na  radionici je BESPLATNO.
Za nečlanove (fizičke osobe koje nisu u članstvu HSK-a i članove udruga koje nisu u članstvu HSK-a)  kotizacija za sudjelovanje iznosi 250,00 kn.
Nečlanovi HSK-a trebaju najkasnije do 20. travnja 2020. uplatiti iznos od 250,00 kn na žiro-račun (IBAN) Hrvatskog sabora kulture: HR7223600001101534566 (u poziv na broj  upisati OIB uplatitelja). Na uplatnicama u rubriku uplatitelj molimo navesti puni naziv udruge čiji ste predstavnik (ukoliko je polaznik član određene udruge), te ime i prezime polaznika radionice (obavezno za sve polaznike), a u rubriku svrha doznake: online likovna radionica 2020.
*Napomena: Ako polaznik iz objektivnih ili subjektivnih razloga ne prisustvuje seminaru, uplaćena kotizacija se ne vraća jer se sredstvima od kotizacija sufinanciraju troškovi održavanja seminara.

O VODITELJICI

Olena Sokolovska – akademska slikarica
Olena Sokolovska rođena je 1969. godine u Ivano-Frankivsku u Ukrajini. Studij slikarstva završila je na Akademiji likovne i primijenjene umjetnosti u Lavovu, Ukrajina. Također, obrazovanje u području slikarstva i crteža usavršila je kod profesora Mykole Drahana te završila specijalistički smjer likovne pedagogije na Sveučilištu “Stefanika” u Ivano-Frankivsku. U Ukrajini je na Koledžu likovne i primijenjene umjetnosti predavala slikarsku anatomiju, slikarstvo i crtež te bila mentorica nekolicini mladih umjetnika. Od 2005. godine živi u Zagrebu gdje ima svoj atelje. Vodi tečajeve crtanja i slikanja za djecu i odrasle. Članica je HDLU-a (Hrvatsko društvo likovnih umjetnika).

Za sve dodatne informacije o online radionici i realizaciji, kao i informacije u slučaju interesa za učlanjenjem u HSK možete kontaktirati gđu Martinu Brumen, mag. educ. croat., stručnu suradnicu  za kazališnu, književnu i likovnu kulturu, putem e-maila na kazaliste@hrsk.hr ili telefonom na 095/4556 879.

 

Dokument: POZIV NA HSK LIKOVNU ONLINE RADIONICU