Natječaj za nove skladbe Hrvatskog sabora kulture namijenjene amaterskim pjevačkim zborovima, malim vokalnim sastavima, tamburaškim i puhačkim orkestrima

Hrvatski sabor kulture uz financijsku potporu Ministarstva kulture RH raspisuje
javne i anonimne natječaje za 2021. godinu:

N   A   T   J   E   Č   A   J
za nove skladbe namijenjene amaterskim pjevačkim zborovima 

Pravila Natječaja:
Prijavljene skladbe:
– ne smiju biti prije objavljivane niti izvedene
– moraju biti u trajanju od 3 do 5 minuta
– moraju biti minimalno troglasne fakture
– moraju biti namijenjene izvođenju a cappella (bez instrumentalne pratnje)
– moraju biti skladane na tekstualni predložak na hrvatskom jeziku. (Obvezno je navesti autora ili izvor tekstualnog predloška.)
Sve prispjele radove ocijenit će stručno povjerenstvo koje može dodijeliti sljedeće novčane nagrade:
1.    nagrada: 2.000,00 kn bruto 2
2.    nagrada: 1.500,00 kn bruto 2

Prijava za Natječaj
Rok za dostavljanje prijava je 1. listopada 2021. godine. Radove je potrebno poslati/dostaviti na adresu Hrvatskog sabora kulture, Ulica kralja Zvonimira 17, 10 000 Zagreb s naznakom „Natječaj za nove skladbe – pjevački zborovi“.
Prijava mora sadržavati:
– 3 (tri) primjerka partiture u kompjuterskom ispisu ili eventualno čitkom rukopisu, koja su potpisana isključivo šifrom, bez navođenja imena autora.
– Osobne podatke (s navedenim imenom i prezimenom, adresom, e-mailom, brojem telefona i kratkom biografijom) koje je potrebno priložiti u posebnoj, zatvorenoj kuverti s naznačenom šifrom (kako bi se zajamčila tajnost natječaja).
– Prijavi je poželjno priložiti 3 (tri) kopije demo snimke skladbi na usb-u, cd-u ili dvd-u (nije obvezno).

Uvjeti:
Slanjem skladbe na Natječaj autori jamče originalnost prijavljenog djela, da su isključivi nositelji autorskog prava te da djelo nije ranije ili za vrijeme trajanja ovog Natječaja bilo nagrađeno, javno izvođeno i objavljeno. Radovi primljeni na Natječaj ne vraćaju se autorima. Neće se prihvatiti skladbe prijavljene na prethodne Natječaje Hrvatskog sabora kulture. Autor nema pravo jednostrano povući odabranu skladbu. Radovi koji ne udovoljavaju navedenim uvjetima neće biti uzeti u razmatranje. Hrvatski sabor kulture zadržava pravo ne dodjeljivanja navedenih novčanih nagrada kao i dodjeljivanja dodatnih novčanih nagrada u okviru odobrenih sredstava, ovisno o kvaliteti i količini pristiglih skladbi. Slanjem skladbi na Natječaj autori prihvaćaju sve natječajne uvjete. Nagrađeni autori prenose na Hrvatski sabor kulture:
– isključivo i neograničeno trajno pravo izdavanja, iskorištavanja i distribucije, za cijeli svijet, u bilo kojem obliku te u neograničenom broju primjeraka,
– trajno pravo snimanja, izdavanja i stavljanja u promet nosača zvuka,
– prve javne izvedbe,
– trajno pravo prijenosa putem radija, televizije i drugih digitalnih medija.
Sva ostala prava ostaju autorima prema Zakonu o autorskom pravu.
Dodijeljene nagrade bit će isplaćene autorima nakon predaje partitura u digitalnom obliku ili eventualno čitkom rukopisu po sklopljenom ugovoru.

Za detaljnije informacije možete nas kontaktirati na telefon 01/462-1737 te mail glazba@hrsk.hr. Rezultati Natječaja bit će objavljeni u mjesecu prosincu 2021. godine na web stranici Hrvatskog sabora kulture: www.hrsk.hr.

***

N   A   T   J   E   Č   A   J
za nove skladbe namijenjene amaterskim malim vokalnim sastavima 

Pravila Natječaja:
Prijavljene skladbe:
– ne smiju biti prije objavljivane niti izvedene
– moraju biti u trajanju od 3 do 5 minuta
– moraju biti namijenjene izvođenju malim vokalnim sastavima a cappella (bez instrumentalne pratnje) do maksimalno 12 pjevača
– moraju biti minimalno troglasne fakture
– moraju biti skladane na tekstualni predložak na hrvatskom jeziku. (Obvezno je navesti autora ili izvor tekstualnog predloška.)
Sve prispjele radove ocijenit će stručno povjerenstvo koje može dodijeliti sljedeće novčane nagrade:
1.    nagrada: 1.500,00 kn bruto 2
2.    nagrada: 1.000,00 kn bruto 2

Prijava za Natječaj:
Rok za dostavljanje prijava je 1. listopada 2021. godine. Radove je potrebno poslati/dostaviti na adresu Hrvatskog sabora kulture, Ulica kralja Zvonimira 17, 10 000 Zagreb s naznakom „Natječaj za nove skladbe – mali vokalni sastavi“.
Prijava mora sadržavati:
– 3 (tri) primjerka partiture u kompjuterskom ispisu ili eventualno čitkom rukopisu, koja su potpisana isključivo šifrom, bez navođenja imena autora.
– Osobne podatke (s navedenim imenom i prezimenom, adresom, e-mailom, brojem telefona i kratkom biografijom) koje je potrebno priložiti u posebnoj, zatvorenoj kuverti s naznačenom šifrom (kako bi se zajamčila tajnost natječaja).
– Prijavi je poželjno priložiti 3 (tri) kopije demo snimke skladbi na usb-u, cd-u ili dvd-u (nije obvezno).

Uvjeti:
Slanjem skladbe na Natječaj autori jamče originalnost prijavljenog djela, da su isključivi nositelji autorskog prava te da djelo nije ranije ili za vrijeme trajanja ovog Natječaja bilo nagrađeno, javno izvođeno i objavljeno. Radovi primljeni na Natječaj ne vraćaju se autorima. Neće se prihvatiti skladbe prijavljene na prethodne Natječaje Hrvatskog sabora kulture. Autor nema pravo jednostrano povući odabranu skladbu. Radovi koji ne udovoljavaju navedenim uvjetima neće biti uzeti u razmatranje. Hrvatski sabor kulture zadržava pravo ne dodjeljivanja navedenih novčanih nagrada kao i dodjeljivanja dodatnih novčanih nagrada u okviru odobrenih sredstava, ovisno o kvaliteti i količini pristiglih skladbi. Slanjem skladbi na Natječaj autori prihvaćaju sve natječajne uvjete. Nagrađeni autori prenose na Hrvatski sabor kulture:
– isključivo i neograničeno trajno pravo izdavanja, iskorištavanja i distribucije, za cijeli svijet, u bilo kojem obliku te u neograničenom broju primjeraka,
– trajno pravo snimanja, izdavanja i stavljanja u promet nosača zvuka,
– prve javne izvedbe,
– trajno pravo prijenosa putem radija, televizije i drugih digitalnih medija.
Sva ostala prava ostaju autorima prema Zakonu o autorskom pravu.
Dodijeljene nagrade bit će isplaćene autorima nakon predaje partitura u digitalnom obliku ili eventualno čitkom rukopisu po sklopljenom ugovoru.

Za detaljnije informacije možete nas kontaktirati na telefon 01/462-1737 te mail glazba@hrsk.hr. Rezultati Natječaja bit će objavljeni u mjesecu prosincu 2021. godine na web stranici Hrvatskog sabora kulture: www.hrsk.hr.

***

N   A   T   J   E   Č   A   J
za nove skladbe namijenjene amaterskim tamburaškim orkestrima

Pravila Natječaja:
Prijavljene skladbe:
– ne smiju biti prije objavljivane niti izvedene
– maksimalni dopušteni sastav orkestra: Bis. 1., Bis. 2., Bis. 3., Brč. 1., Brč. 2., Brč. 3., E-Brč. 1. ( + ev. E-Brč.2), Člo. 1. ( + ev. Člo 2.), Bug., Brd.
– moraju biti u trajanju od 3 do 4 minute
Sve prispjele radove ocijenit će stručno povjerenstvo koje može dodijeliti sljedeće novčane nagrade:
1.    nagrada: 4.000,00 kn bruto 2
2.    nagrada: 2.500,00 kn bruto 2

Prijava za Natječaj:
Rok za dostavljanje prijava je 1. listopada 2021. godine. Radove je potrebno poslati/dostaviti na adresu Hrvatskog sabora kulture, Ulica kralja Zvonimira 17, 10 000 Zagreb s naznakom „Natječaj za nove skladbe – tamburaški orkestri“.
Prijava mora sadržavati:
– 3 (tri) primjerka partiture u kompjuterskom ispisu ili eventualno čitkom rukopisu, koja su potpisana isključivo šifrom, bez navođenja imena autora.
– Osobne podatke (s navedenim imenom i prezimenom, adresom, e-mailom, brojem telefona i kratkom biografijom) koje je potrebno priložiti u posebnoj, zatvorenoj kuverti s naznačenom šifrom (kako bi se zajamčila tajnost natječaja).
– Prijavi je poželjno priložiti 3 (tri) kopije demo snimke skladbi na usb-u, cd-u ili dvd-u (nije obvezno).

Uvjeti:
Slanjem skladbe na Natječaj autori jamče originalnost prijavljenog djela, da su isključivi nositelji autorskog prava te da djelo nije ranije ili za vrijeme trajanja ovog Natječaja bilo nagrađeno, javno izvođeno i objavljeno. Radovi primljeni na Natječaj ne vraćaju se autorima. Neće se prihvatiti skladbe prijavljene na prethodne Natječaje Hrvatskog sabora kulture. Autor nema pravo jednostrano povući odabranu skladbu. Radovi koji ne udovoljavaju navedenim uvjetima neće biti uzeti u razmatranje. Hrvatski sabor kulture zadržava pravo ne dodjeljivanja navedenih novčanih nagrada kao i dodjeljivanja dodatnih novčanih nagrada u okviru odobrenih sredstava, ovisno o kvaliteti i količini pristiglih skladbi. Slanjem skladbi na Natječaj autori prihvaćaju sve natječajne uvjete. Nagrađeni autori prenose na Hrvatski sabor kulture:
– isključivo i neograničeno trajno pravo izdavanja, iskorištavanja i distribucije, za cijeli svijet, u bilo kojem obliku te u neograničenom broju primjeraka,
– trajno pravo snimanja, izdavanja i stavljanja u promet nosača zvuka,
– prve javne izvedbe,
– trajno pravo prijenosa putem radija, televizije i drugih digitalnih medija.
Sva ostala prava ostaju autorima prema Zakonu o autorskom pravu.
Dodijeljene nagrade bit će isplaćene autorima nakon predaje partitura u digitalnom obliku ili eventualno čitkom rukopisu po sklopljenom ugovoru.

Za detaljnije informacije možete nas kontaktirati na telefon 01/462-1737 te mail glazba@hrsk.hr. Rezultati Natječaja bit će objavljeni u mjesecu prosincu 2021. godine na web stranici Hrvatskog sabora kulture: www.hrsk.hr.

***

N   A   T   J   E   Č   A   J
za nove skladbe namijenjene amaterskim puhačkim orkestrima 

Pravila Natječaja:
Prijavljene skladbe:
– ne smiju biti prije objavljivane niti izvedene
– trebaju biti usklađene sa specifikacijama A, B, C ili D kategorije koju je potrebno istaknuti na partituri (prilog 1., 2. i 3.)
Sve prispjele radove ocijenit će stručno povjerenstvo koje može dodijeliti sljedeće novčane nagrade:
1.    nagrada: 5.500,00 kn bruto 2
2.    nagrada: 3.500,00 kn bruto 2

Prijava za Natječaj:
Rok za dostavljanje prijava je 1. listopada 2021. godine.  Radove je potrebno poslati/dostaviti na adresu Hrvatskog sabora kulture, Ulica kralja Zvonimira 17, 10 000 Zagreb s naznakom „Natječaj za nove skladbe – puhački orkestri“.
Prijava mora sadržavati:
– 3 (tri) primjerka partiture u kompjuterskom ispisu ili eventualno čitkom rukopisu, koja su potpisana isključivo šifrom, bez navođenja imena autora.
– Osobne podatke (s navedenim imenom i prezimenom, adresom, e-mailom, brojem telefona i kratkom biografijom) koje je potrebno priložiti u posebnoj, zatvorenoj kuverti s naznačenom šifrom (kako bi se zajamčila tajnost natječaja).
– Prijavi je poželjno priložiti 3 (tri) kopije demo snimke skladbi na usb-u, cd-u ili dvd-u (nije obvezno).

Uvjeti:
Slanjem skladbe na Natječaj autori jamče originalnost prijavljenog djela, da su isključivi nositelji autorskog prava te da djelo nije ranije ili za vrijeme trajanja ovog Natječaja bilo nagrađeno, javno izvođeno i objavljeno. Radovi primljeni na Natječaj ne vraćaju se autorima. Neće se prihvatiti skladbe prijavljene na prethodne Natječaje Hrvatskog sabora kulture. Autor nema pravo jednostrano povući odabranu skladbu. Radovi koji ne udovoljavaju navedenim uvjetima neće biti uzeti u razmatranje. Hrvatski sabor kulture zadržava pravo ne dodjeljivanja navedenih novčanih nagrada kao i dodjeljivanja dodatnih novčanih nagrada u okviru odobrenih sredstava, ovisno o kvaliteti i količini pristiglih skladbi. Slanjem skladbi na Natječaj autori prihvaćaju sve natječajne uvjete. Nagrađeni autori prenose na Hrvatski sabor kulture:
– isključivo i neograničeno trajno pravo izdavanja, iskorištavanja i distribucije, za cijeli svijet, u bilo kojem obliku te u neograničenom broju primjeraka,
– trajno pravo snimanja, izdavanja i stavljanja u promet nosača zvuka,
– prve javne izvedbe,
– trajno pravo prijenosa putem radija, televizije i drugih digitalnih medija.
Sva ostala prava ostaju autorima prema Zakonu o autorskom pravu.
Dodijeljene nagrade bit će isplaćene autorima nakon predaje partitura u digitalnom obliku ili eventualno čitkom rukopisu po sklopljenom ugovoru.

Za detaljnije informacije možete nas kontaktirati na telefon 01/462-1737 te mail glazba@hrsk.hr. Rezultati Natječaja bit će objavljeni u mjesecu prosincu 2021. godine na web stranici Hrvatskog sabora kulture: www.hrsk.hr.

 

– Prilog 3_Opsezi

– Natjecaj za nove skladbe HSK-a – zborovi, mali vok. sastavi, tamburatki i puhacki orkestri 2021

– Prilog 2_Glazbeni elementi

– Prilog 1_Instrumentacija