NATJEČAJ ZA 5. SUSRET LIKOVNIH STVARALACA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Na natječaj se mogu prijaviti državljani Republike Hrvatske koji su rođenjem, umjetničkim radom ili prebivalištem vezani za područje Sisačko-moslavačke županije i stariji su od 15 godina, a koji su:

a) članovi neprofesionalnih likovnih udruga/sekcija učlanjenih u Zajednicu, registriranih u Republici Hrvatskoj
b) samostalni likovni stvaratelji – članovi Zajednice koji nisu u članstvu likovnih
udruga/sekcija učlanjenih u Zajednicu te koji uplate godišnju članarinu Zajednici
c) samostalni likovni stvaratelji – nečlanovi Zajednice koji nisu u članstvu likovnih
udruga/sekcija niti Zajednice
Na natječaj se ne mogu prijaviti akademski obrazovani umjetnici – slikari, kipari i
primijenjeni umjetnici.
2) Na natječaj se primaju FOTOGRAFIJE crteža i slika, te fotografije manjih skulptura i primijenjenih radova (keramika i sl.). Veličina slika i crteža koji se prijavljuju na natječaj može biti maksimalno do 70×100 cm.
3) Likovni stvaratelji učlanjeni u likovne/udruge sekcije svoje opremljene radove šalju svojim matičnim udrugama/sekcijama koje, uz pomoć likovnih stručnjaka, odabiru po jedan rad od svakog prijavljenog autora. Nakon izvršenog odabira radova, likovne udruge kvalitetno fotografiraju odabrane radove i šalju ih na natječaj Zajednice. Fotografije odabranih radova udruge šalju isključivo elektroničkim putem (e-mailom) na elektroničku poštu Zajednice:
zajednica.kultura@smz.hr
Uz likovne radove, udruge su dužne na istu adresu obavezno dostaviti popunjenu prijavnicu koja sadrži: osnovne podatke o udruzi (naziv, adresa, e-mail, ime, prezime, broj telefona i e-mail predsjednika udruge), abecedni popis autora čiji se radovi šalju na natječaj, te nazive i tehnike likovnih djela.

 

Više u dokumentima:

NATJEČAJ ZA 5. SUSRET LIKOVNIH STVARALACA SMŽ
PRIJAVNICA
PRAVILA SUSRETA LIKOVNIH STVARALACA SMŽ