NATJEČAJ ZA 5. SUSRET KNJIŽEVNIKA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Na Natječaj se mogu prijaviti građani rođeni i/ili nastanjeni na području Sisačko-moslavačke županije stariji od 15 godina (osim članova Društva hrvatskih književnika i Hrvatskog društva pisaca), koji su članovi Zajednice (učlanjeni u Zajednicu kao fizičke osobe ili su u članstvu udruga članica Zajednice), te autori ne-članovi Zajednice.

2) Po raspisanom Natječaju, autori šalju svoje radove napisane u programu Microsoft Office Word isključivo u elektronskom obliku na e-mail adresu knjizevni.pleter@gmail.com s naznakom „Za književni natječaj.“
Svaki autor svoje radove potpisuje istom zaporkom dužine između 5 i 10 znakova. Unutar Word dokumenta s radovima ne smiju pisati osobni podaci autora. Organizator se obvezuje radove umnožiti i dostaviti Prosudbenom povjerenstvu isključivo potpisane zaporkama, odnosno jamči autorima potpunu tajnost podataka o stvarnom identitetu do okončanja procesa žiriranja. Uz radove prijavitelji su dužni dostaviti i popunjenu prijavnicu koja je sastavni dio prijave, u kojoj se jedino navode puni podaci o identitetu. Obrazac Prijavnice objaviti će se uz tekst književnog natječaja te će biti dostupna na službenoj web stranici Zajednice.
Uz Prijavnicu dostavljaju i potvrdu o članstvu u udruzi koja je članica Zajednice, ako su članovi takve udruge.
Popunjena i potpisana prijavnica, potvrda o članstvu u udruzi članici Zajednice (ako je prijavitelj član takve udruge) dostavljaju se u pdf formatu elektroničkom poštom zajedno sa radom koji se šalje na natječaj.
3) Na Natječaj se primaju poetski i prozni radovi na hrvatskom jeziku uz mogućnost korištenja hrvatskih narječja: kajkavsko, čakavsko i štokavsko i svih govora: ijekavski, ikavski i ekavski.
4) Autori poetskih radova na Natječaj mogu poslati do 5 pjesama, poema, haikua ili ostalih poetskih oblika.
5) Autori proznih radova na Natječaj mogu poslati 1(jedan) prozni rad (pripovijetke ili novele, putopisi, eseji, romani, drame te ostali prozni oblici).

6) Jedan autor na Natječaj može poslati radove u obje kategorije.

7) Autor koji se prijavljuje samostalno ne može se istovremeno prijaviti na natječaj i od strane neke udruge čiji je član i obrnuto.

8) Radovi koji se šalju na Natječaj ne smiju biti prethodno objavljeni, a dramski tekstovi ni objavljeni ni uprizoreni (do objave rezultata Natječaja).

9) Radovi iz područja stvaralaštva za djecu ne ulaze u konkurenciju Natječaja.

10) Svi radovi trebaju biti napisani osobnim računalom u programu Microsoft Office Word, font Times New Roman, veličina slova 12 i ne vraćaju se autorima poslije vrednovanja. Poetski radovi se šalju u jednom Word dokumentu, prozni u drugom. Poetski radovi trebaju biti napisani na način da svaki sljedeći rad počinje pri vrhu sljedeće stranice.

11) Nepotpune prijave, radovi poslani nakon isteka roka za slanje radova, kao i sve prijave koje nisu u skladu s Pravilima Susreta i propozicijama raspisanog književnog natječaja neće biti uzeti u razmatranje.

12) Rok za dostavu prijava na Natječaj traje od 5.9.2023. do 30.9.2023. godine.

Više u dokumentima:

NATJEČAJ ZA 5. SUSRET KNJIŽEVNIKA SMŽ
PRAVILA SUSRETA KNJIŽEVNIKA SMŽ
PRIJAVNICA