NATJEČAJ ZA 4. SUSRET LIKOVNIH STVARALACA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Zajednica kulturno umjetničkih udruga Sisačko-moslavačke županije (dalje: Zajednica) organizira 1. Susrete likovnih stvaralaca Sisačko-moslavačke županije, te u tu svrhu temeljem članka 3. stavak 1. Pravila Susreta likovnih stvaralaca Sisačko-moslavačke županije, raspisuje

NATJEČAJ
ZA 4. SUSRET LIKOVNIH STVARALACA
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

1) Na natječaj se mogu prijaviti državljani Republike Hrvatske koji su rođenjem, umjetničkim radom ili prebivalištem vezani za područje Sisačko-moslavačke županije i stariji su od 15 godina, a koji su:
a) članovi neprofesionalnih likovnih udruga/sekcija učlanjenih u Zajednicu, registriranih u
Republici Hrvatskoj
b) samostalni likovni stvaratelji – članovi Zajednice koji nisu u članstvu likovnih
udruga/sekcija učlanjenih u Zajednicu te koji uplate godišnju članarinu Zajednici
c) samostalni likovni stvaratelji – nečlanovi Zajednice koji nisu u članstvu likovnih
udruga/sekcija niti Zajednice
Na natječaj se ne mogu prijaviti akademski obrazovani umjetnici – slikari, kipari i
primijenjeni umjetnici.
2) Na natječaj se primaju FOTOGRAFIJE crteža i slika, te fotografije manjih skulptura i
primijenjenih radova (keramika i sl.). Veličina slika i crteža koji se prijavljuju na natječaj
može biti maksimalno do 70×100 cm.
3) Likovni stvaratelji učlanjeni u likovne/udruge sekcije svoje opremljene radove šalju svojim matičnim udrugama/sekcijama koje, uz pomoć likovnih stručnjaka, odabiru po jedan rad od svakog prijavljenog autora. Nakon izvršenog odabira radova, likovne udruge kvalitetno fotografiraju odabrane radove i šalju ih na natječaj Zajednice. Fotografije odabranih radova udruge šalju isključivo elektroničkim putem (e-mailom) na elektroničku poštu Zajednice:
zajednica.kultura@smz.hr
Uz likovne radove, udruge su dužne na istu adresu obavezno dostaviti popunjenu prijavnicu
koja sadrži: osnovne podatke o udruzi (naziv, adresa, e-mail, ime, prezime, broj telefona i e-mail predsjednika udruge), abecedni popis autora čiji se radovi šalju na natječaj, te nazive i tehnike likovnih djela. Prijavnica će biti dostupna uz tekst natječaja na mrežnim stranicama Zajednice.
Uz prijavnicu dostavljaju i potvrdu o članstvu u udruzi koja je članica Zajednice.
Popunjena i potpisana prijavnica, potvrda o članstvu u udruzi članici Zajednice dostavljaju se u pdf formatu elektroničkom poštom zajedno sa radom koji se šalje na natječaj.
4) Samostalni likovni stvaratelji, koji nisu članovi likovnih udruga/sekcija, na natječaj šalju
fotografije svojih radova (1 rad po autoru), isključivo elektroničkim putem (e-mailom) na
elektroničku adresu Zajednice.
Svaki autor dužan je uz fotografiju poslati i popunjenu prijavnicu koju Zajednica objavljuje u pozivu na natječaj.

5) Članovi likovnih udruga učlanjenih u Zajednicu ne mogu samostalno slati likovne radove
na natječaj Zajednice, već isključivo putem matične likovne udruge, a članovi likovnih udruga koje nisu u članstvu Zajednice mogu se prijaviti samostalno kao samostalni likovni stvaratelji.
6) Sve fotografije likovnih radova koje likovne udruge i samostalni likovni stvaratelji šalju na natječaj trebaju biti kvalitetno snimljene, JPG formata, veličine od 1 do 3 MB, te u nazivu sadržavati ime i prezime autora i naziv rada.
7) U konkurenciju natječaja ne ulaze radovi stariji od 4 godine.
8) Ukoliko je likovni stvaratelj član dviju ili više udruga/sekcija, samo jedna udruga može
poslati njegov rad na natječaj Zajednice. U slučaju da na natječaj pristignu 2 rada istoga
autora iz dviju različitih udruga, nijedan od pristiglih radova neće ući u konkurenciju natječaja i odabir za izložbu.
9) Autorima se savjetuje da na natječaj prijavljuju vlastita originalna djela tj. da u odabiru
motiva i izvedbi sudjeluju isključivo svojim osobnim autorstvom te će takva djela imati
prednost u odabiru u odnosu na radove nastale prema predlošcima ili izvornicima drugih
djela.
10) Autori koji na natječaj šalju radove nastale prema predlošku obavezno moraju navesti po kojem je predlošku djelo nastalo (ime autora i naziv djela) te su dužni poštivati odredbe
Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima i za navedeno snose vlastitu odgovornost. U
slučaju nenavođenja predloška, Zajednica zadržava pravo diskvalifikacije autora te
oduzimanja nagrade ili priznanja ukoliko je isto dodijeljeno za djelo nastalo prema predlošku koji nije naveden prilikom slanja djela na natječaj.
11) Pravo sudjelovanja na Susretu, a ujedno i izlaganja radova na izložbi Susreta, prema
odluci Prosudbenog povjerenstva stječu likovni stvaratelji čiji su radovi pravovremeno i
prema Pravilima Susreta poslani na natječaj i koji zadovoljili kriterije Prosudbenog
povjerenstva. Prosudbeno povjerenstvo sastavljeno je od jednog do tri člana odabrana između eminentnih i profesionalnih djelatnika iz područja likovne umjetnosti i amaterskog
stvaralaštva, koje delegira Hrvatski sabor kulture.
12) Rok za prijavu na natječaj traje od 5.9.2022. do 30.9.2022. godine.
13) Po završetku natječaja Prosudbeno povjerenstvo Susreta vrši evaluaciju svih radova
pristiglih na natječaj i odabire najbolje radove za Susret i izložbu Susreta, najkasnije do
20.10.2022. godine. Odluke stručnog povjerenstva su konačne.
Zajednica će objavit rezultate natječaja (nazive udruga i autora čiji su radovi odabrani za
Susret i izložbu) na svojoj službenoj web stranici.
Likovne udruge i samostalni likovni stvaratelji dužni su u roku koji određuje i objavljuje
Zajednica o svom trošku poslati ili dostaviti isključivo odabrane radove na adresu za
zaprimanje likovnih radova koju odredi Zajednica.
Tema radova nije zadana stoga autori mogu stvarati rad prema slobodnoj temi, pri čemu se
posebno se vrednuju:
– kvaliteta korištenja i vladanja likovnim tehnikama
– osobnost, razvoj i kvalitetu likovnog izričaja.

14) Svi autori čiji su radovi po odluci Prosudbenog povjerenstva odabrani za Susret i uvršteni u postav izložbe Susreta, primit će Zahvalnice Zajednice za sudjelovanje na Susretu.
Odlukom Prosudbenog povjerenstva zaslužnim se likovnim autorima na Susretu mogu
dodijeliti i pohvalnice za određena likovna postignuća.
Po odluci Prosudbenog povjerenstva na Susretu mogu biti dodijeljena sljedeća priznanja:
– Priznanje „Likovni pleter Sisačko-moslavačke županije za najuspješniju likovnu udrugu u
tekućoj godini“
– Priznanje „Likovni pleter Sisačko-moslavačke županije za najuspješnije likovno djelo autoru pojedincu u tekućoj godini“
– Priznanje „Likovni pleter Sisačko-moslavačke županije za najuspješnije likovno djelo
mladom autoru (od 15 do 29 godina) u tekućoj godini“
– Priznanje „Likovni pleter Sisačko-moslavačke županije za najuspješnije trodimenzionalno
djelo“ (npr. za najuspješniju skulpturu) u tekućoj godini
15) 4. Susret likovnih stvaralaca Sisačko-moslavačke županije održati će se u terminu kojeg
odredi Zajednica, a isti će obuhvaćati okupljanje svih sudionika Natječaja, izlaganje djela
nagrađenih autora (dobitnika priznanja), stručne osvrte članova Prosudbenog povjerenstva te svečanu dodjelu priznanja i zahvalnica, o čemu će biti obavješteni svi sudionici Natječaja.
Dodatni i konačni program Susreta određuje i kreira Zajednica kao organizator o čemu će
također biti obavješteni svi sudionici Natječaja. Ukoliko se zbog nekog razloga isti neće moći održati, priznanja i zahvalnice za sudjelovanje biti će dostavljene poštom, a stručni osvrti članova Prosudbenog povjerenstva, zajedno s nagrađenim djelima biti će objavljeni na WEB stranicama Zajednice.
Dodatna pojašnjenja možete dobiti na e-mail adresi Zajednice: zajednica.kultura@smz.hr

Dokumenti:

PRIJAVNICA
NATJEČAJ ZA 4. SUSRET LIKOVNIH STVARALACA SMŽ
PRAVILA SUSRETA LIKOVNIH STVARALACA SMŽ