NATJEČAJ ZA 2. SUSRET LIKOVNIH STVARALACA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Zajednica kulturno umjetničkih udruga Sisačko-moslavačke županije (dalje: Zajednica) organizira 1. Susrete likovnih stvaralaca Sisačko-moslavačke županije, te u tu svrhu temeljem članka 3. stavak 1. Pravila Susreta likovnih stvaralaca Sisačko-moslavačke županije od  13. rujna 2019. godine, Upravno vijeće Zajednice raspisuje


NATJEČAJ ZA 2. SUSRET LIKOVNIH STVARALACA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

1) Na natječaj se mogu prijaviti državljani Republike Hrvatske koji su rođenjem, umjetničkim radom ili prebivalištem vezani za područje Sisačko-moslavačke županije i stariji su od 15 godina, a koji su:

  1. a) članovi neprofesionalnih likovnih udruga/sekcija učlanjenih u Zajednicu, registriranih u Republici Hrvatskoj
  2. b) samostalni likovni stvaratelji – članovi Zajednice koji nisu u članstvu likovnih udruga/sekcija učlanjenih u Zajednicu te koji uplate godišnju članarinu Zajednici
  3. c) samostalni likovni stvaratelji – nečlanovi Zajednice koji nisu u članstvu likovnih udruga/sekcija niti Zajednice te koji uplate kotizaciju za sudjelovanje u iznosu 20,00 kn. Kotizacija se uplaćuje na žiro-račun Zajednice: HR4323400091110860818, model: 00, poziv na broj: 2019, opis plaćanja: kotizacija za književni natječaj.

Na natječaj se ne mogu prijaviti akademski obrazovani umjetnici – slikari, kipari i primijenjeni umjetnici.

2) Na natječaj se primaju FOTOGRAFIJE crteža i slika, te fotografije manjih skulptura i primijenjenih radova (keramika i sl.). Veličina slika i crteža koji se prijavljuju na natječaj može biti maksimalno do 70×100 cm.

3) Likovni stvaratelji učlanjeni u likovne/udruge sekcije svoje opremljene radove šalju svojim matičnim udrugama/sekcijama koje, uz pomoć likovnih stručnjaka, odabiru po jedan rad od svakog prijavljenog autora. Nakon izvršenog odabira radova, likovne udruge kvalitetno fotografiraju odabrane radove i šalju ih na natječaj Zajednice. Fotografije odabranih radova udruge šalju isključivo elektroničkim putem (e-mailom) na elektroničku poštu Zajednice: zajednica.kultura@smz.hr

Uz likovne radove, udruge su dužne na istu adresu obavezno dostaviti popunjenu prijavnicu koja sadrži: osnovne podatke o udruzi (naziv, adresa, e-mail, ime, prezime, broj telefona i e-mail predsjednika udruge), abecedni popis autora čiji se radovi šalju na natječaj, te nazive i tehnike likovnih djela. Prijavnica će biti dostupna uz tekst natječaja na mrežnim stranicama Zajednice.

Uz prijavnicu dostavljaju i potvrdu o članstvu u udruzi koja je članica Zajednice, odnosno ako nisu članovi takve udruge, dostavljaju potvrdu (uplatnicu) o uplaćenoj kotizaciji za sudjelovanje na Natječaju.

Popunjena i potpisana prijavnica, potvrda o članstvu u udruzi članici Zajednice odnosno potvrda (uplatnica) o uplaćenoj kotizaciji dostavljaju se u pdf formatu elektroničkom poštom zajedno sa radom koji se šalje na natječaj.

Dokumenti:

 –  PRAVILA SUSRETA LIKOVNIH STVARALACA SMŽ
 –  PRIJAVNICA

 

Photo by Tetiana SHYSHKINA on Unsplash