Kontakt


 

 

 

 

 

ZKUU SMŽ
Zajednica kulturno umjetničkih udruga
Rimska 28
44000 Sisak


Predsjednica: Ivanka Roksandić

Tajnik: Ivan Mužek


Članovi Upravnog odbora:

  1. Ivanka Roksandić
  2. Ivan Mužek
  3. Ana Prelac
  4. Jasminka Molnar
  5. Slavica Moslavac