KNJIŽEVNI NATJEČAJ za 41. Susret hrvatskih zavičajnih književnika koji će biti održan 25. lipnja 2022. u Zagrebu. 

Dragi ljubitelji pisane riječi, otvoren je književni natječaj 2022. za 41. Susret hrvatskih zavičajnih književnika. Rok za slanje radova je 4. travnja 2022., a više informacija o natječaju, prijavama i Susretu pronađite u nastavku.

Cilj Susreta je poticanje i promicanje kvalitetnog književnog stvaralaštva hrvatskih zavičajnih, neprofesionalnih književnika koji pišu hrvatskim jezikom, poticanje i njegovanje svih hrvatskih narječja (kajkavsko, čakavsko i štokavsko), afirmacija zavičajnih književnika i njihovih djela te obogaćivanje hrvatske pisane baštine.

 

Pravila Susreta hrvatskih zavičajnih književnika dostupna su za preuzimanje na dnu stranice ili OVDJE.

PRIJAVE NA NATJEČAJ I PRAVO SUDJELOVANJA

• Na Natječaj se mogu prijaviti hrvatski državljani stariji od 15 godina, osim članova Društva hrvatskih književnika ili Hrvatskog društva pisaca, koji su ČLANOVI HSK-a (učlanjeni u HSK kao fizičke osobe ili su u članstvu udruga članica HSK-a) te NE-članovi HSK-a koji uplate kotizaciju za sudjelovanje u iznosu 50,00 kn.
Temeljem Statuta Hrvatskog sabora kulture, HSK uz slobodno udružene amatersko kulturno-umjetničke udruge i druge pravne osobe, članstvom okuplja i fizičke osobe koje se bave književnim i/ili likovnim amaterizmom. Sukladno Odluci Skupštine Hrvatskog sabora kulture o izmjeni odluke o visini članarine (usvojenoj 25. veljače 2022.)  godišnja članarina za fizičke osobe koje se bave književnim i/ili likovnim amaterizmom iznosi 70,00 kn. Novi iznos članarine u iznosu od 70,00 kn primjenjuje se na sve uplate primljene nakon 25. veljače 2022. godine. Ovim putem pozivamo sve zainteresirane autore na učlanjenje u Hrvatski sabor kulture.

Za učlanjenje u HSK potrebno je ispunjenu i potpisanu prijavnicu dostaviti Hrvatskom saboru kulture poštom na adresu HSK-a ili e-mailom na prodaja@hrsk.hr Podatke za uplatu članarine HSK će poslati po primitku prijavnice za učlanjenje koju možete preuzeti na dnu stranice (Prijavnica za učlanjenje u HSK).

***

• Na Natječaj se primaju poetski, prozni i dramski radovi na sva tri hrvatska narječja: kajkavsko, čakavsko i štokavsko.
• Autori poetskih radova na Natječaj mogu poslati do 5 pjesama, poema ili ostalih poetskih oblika.
• Autori proznih radova na Natječaj mogu poslati 1 prozni rad (pripovijetku ili novelu, putopis, esej, ulomak romana ili drugi prozni oblik) do 10 A4 stranica.
• Autori dramskih tekstova na Natječaj mogu poslati jedan rad u cijelosti, bez ograničenja stranica, a rad treba biti napisan prema formalnim zahtjevima drame. Upute za pisanje dramskih tekstova s primjerom možete pronaći na dnu stranice ili OVDJE.
• Jedan autor na Natječaj može poslati radove u sve tri kategorije.
• Radovi koji se šalju na Natječaj ne smiju biti prethodno javno objavljeni (tiskana i digitalna izdanja i mrežne objave – Facebook i dr.), a dramski tekstovi ni objavljeni ni uprizoreni (do objave rezultata Natječaja).
• Radovi iz područja stvaralaštva za djecu ne ulaze u konkurenciju Natječaja
• Svi radovi trebaju biti napisani osobnim računalom ili strojopisom, potpisani šifrom i ne vraćaju se autorima poslije vrednovanja.

UPUTE ZA SLANJE RADOVA NA NATJEČAJ

• Radove je prema uputama u nastavku potrebno poslati poštom na adresu: Hrvatski sabor kulture, Ulica kralja Zvonimira 17, 10 000 Zagreb s naznakom za književni natječaj, najkasnije do 4. travnja 2022. 

Prijava (dostavljena omotnica) treba sadržavati:

1) Radove u 3 primjerka koji trebaju biti potpisani isključivo šifrom, bez navođenja imena i drugih podataka autora. Isključivo mladi autori (15-29 g.) na radovima uz šifru trebaju navesti „mladi autor“.

2) Prijavnicu s podacima autora koju je potrebno priložiti u posebnoj, zatvorenoj kuverti s naznačenom šifrom (kako bi se zajamčila tajnost natječaja i anonimnost autora prilikom donošenja odluka članova Povjerenstva). Prijavnicu za natječaj preuzmite na dnu stranice: Prijavnica za književni natječaj 2022.

3) Uz prijavnicu s podacima autora potrebno je priložiti i potvrdu o plaćenoj članarini u tekućoj godini za članove HSK-a ili potvrdu o uplaćenoj kotizaciji za autore koji nisu u članstvu HSK-a.

*Članovi HSK-a koji nisu podmirili dugovanja za članarine u prethodnim godinama ne ostvaruju pravo vrednovanja prijavljenih radova.
*Autori koji na natječaj šalju radove u više kategorija (poezija / proza / drama) radove mogu poslati u istoj omotnici (po tri primjerka za svaku prijavljenu kategoriju) te pod istom šifrom.

Prijava je dostavljena u roku i valjana ukoliko je na prijamnom žigu razvidno da je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je naznačen kao rok za prijavu na ovaj Natječaj (4. 4. 2022.) te ukoliko je dostavljena u skladu s gore navedenim uputama.

Kotizaciju za sudjelovanje u iznosu 50,00 kn potrebno je uplatiti isključivo ukoliko niste članovi HSK-a na IBAN HSK-a: HR7223600001101534566 (u poziv na broj upisati OIB uplatitelja). Na uplatnicama u rubriku uplatitelj molimo navesti ime i prezime, a u rubriku svrha doznake: Kotizacija za književni natječaj 2022.
• Nepotpune prijave, radovi poslani nakon isteka roka za slanje radova, kao i sve prijave koje nisu u skladu s Pravilima Susreta i propozicijama raspisanog književnog natječaja neće biti uzeti u razmatranje ili mogu biti naknadno izuzeti iz odabira za Susret.

VREDNOVANJE I ODABIR RADOVA ZA SUSRET

Po završetku Natječaja, Prosudbeno povjerenstvo sastavljeno od istaknutih hrvatskih književnika vrednovat će pristigle radove te odabrati radove čiji će autori će primiti priznanje, pohvalu ili plaketu Hrvatskog sabora kulture.
Sukladno odluci Prosudbenog povjerenstva na Susretu će biti dodijeljena: Priznanja Hrvatskog sabora kulture autorima odabranih radova za Susret; Pohvalnice Hrvatskog sabora kulture za pjesništvo na književnom standardu, dijalektalno pjesništvo, prozno stvaralaštvo te dramsko stvaralaštvo; Plakete Hrvatskog sabora kulture za najbolja književna dostignuća: Plaketa “Mihovil Pavlek Miškina” za pjesništvo na književnom standardu, Plaketa “Mihovil Pavlek Miškina” za dijalektalno pjesništvo, Plaketa “Slavko Kolar” za prozno stvaralaštvo i Plaketa “Kalman Mesarić” za dramsko stvaralaštvo. Također, prema odluci Prosudbenog povjerenstva mogu biti dodijeljene i Plakete Hrvatskog sabora kulture za mlade autore (od 15 do 29 godina): Plaketa “Mihovil Pavlek Miškina” za pjesništvo mladih autora, Plaketa “Slavko Kolar” za prozno stvaralaštvo mladih autora i Plaketa “Kalman Mesarić” za dramsko stvaralaštvo mladih autora.

Rezultati Natječaja (koji će biti objavljeni najkasnije do 24. svibnja 2022.) bit će dostupni na web stranici HSK-a: www.hrsk.hr (izbornik Književnost/Likovnost).

PROGRAM SUSRETA obuhvatit će nastup nagrađenih i pohvaljenih autora te autora odabranih za Susret, stručne osvrte članova Prosudbenog povjerenstva te dodatni prigodni program.

Za dodatne informacije možete kontaktirati Martinu Brumen, stručnu suradnicu za kazališnu, književnu i likovnu kulturu u HSK-u, na broj 095/4556879 ili 01/4556879, te putem e-maila na: kazaliste@hrsk.hr.

Hrvatski sabor kulture želi Vam mnogo uspjeha i književnoga nadahnuća.

   Dokumenti:

KNJIŽEVNI NATJEČAJ 2022_41. SHZK
Pravila Susreta hrvatskih zavičajnih književnika_2022
PRIJAVNICA ZA UČLANJENJE U HSK (fizičke osobe)
PRIJAVNICA_književni natječaj HSK 2022.
Primjer pisanja dramskih tekstova
Upute za pisanje dramskoga teksta