Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Sisačko — moslavačke županije za 2023. godinu

Predmet ovog Javnog poziva (u daljnjem tekstu: Javni poziv) je prikupljanje pisanih prijedloga programa, projekata i manifestacija svih korisnika Proračuna Sisačko-moslavačke županije iz područja kulture, za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Sisačko—moslavačke županije, a koje su od interesa za Sisačko—moslavačku županiju.
U Programu javnih potreba u kulturi Sisačko—moslavačke županije za 2023. godinu, a sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine”, br. 83/22), te Pravilniku o financiranju programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije broj 31/21) sufinancirat će se programi i projekti sljedećih područja:

1. manifestacije udruga u kulturi
2. manifestacije likovne djelatnosti, kazališne, muzejsko-galerijske, nakladničke, knjižničarske, glazbeno-multimedijalne i arhivske djelatnosti
3. manifestacije koji promiču kulturu mladih
4. medunarodne kulturne suradnje
5. izgradnja, održavanje i opremanje iz područja kulture
6. zaštite i očuvanja arheološke baštine, nepokretnih kulturnih dobara

Prijaviti se možete na slijedećem linku: http://aplikacije.smz.hr:49420/onlineprijavesmz/

Foto: Zkuu Smz