Izišao je nosač zvuka Udruge za očuvanje kulturne baštine Jasenovac pod nazivom Jasenovac, rodno selo moje

Organizator: Udruga za očuvanje kulturne baštine Jasenovac
Mjesto: Pučki dom Jasenovac
Vrijeme: 11. siječnja 2020. u 17,00 sati
Tema: promocija nosača zvuka JASENOVAC, RODNO SELO MOJE
Izvršni producent: Slavica Moslavac i Marija Mačković
Glazbeni producent: Bernard Mihalić
U glazbenom programu sudjeluju: Udruga za očuvanje kulturne baštine Jasenovac i KUD Košutarica iz Košutarice

 

Udruga za očuvanje kulturne baštine Jasenovac osnovana je 27.1. 2001. s ciljem poticanja, razvijanja, čuvanja i promoviranja etno baštine tj. folklornog pjevanja i tamburaške glazbe i ostalih vidova umjetničkog izričaja u okviru kulturno umjetničkog amaterizma osobito s područja općine Jasenovac, naselja smještenog na ušću Une u Savu.

Na nosaču zvuku Jasenovac, rodno selo moje koji će biti promoviran 11. 1. 2020. u Jasenovcu, nalazi se 17 pjesama i kola jasenovačkog kraja, od čega su četiri šetana kola i 13 napjeva koji se razlikuju po načina izvođenja. Starijem sloju pripada tzv. netemperirano pjevanje koje je gotovo nestalo sa naših prostora, tako da ga u posljednje vrijeme ponovo muzikolozi prezentiraju na seminarima vokalnog izričaja i vraćaju na ishodišna mjesta. Takvih napjeva ima ukupno pet, ostali napjevi pripadaju višeglasnom pjevanju, sa jednom počimaljom, a ostali pjevački pjevaju drugi glas polažu u zajedničkom suglasju i doživljaju pjesme. odnosno tri početna glasa, počimalje, sa otpjevavanjem druge tri pjevačice.

Pjesme su to o posavskom kraju, vrijednim ljudima, težacima, poljoprivrednim poslovima i ljubavima. Ali su otpjevane s radošću i ponosom, onako kako su to činili njihovi preci i kako će to činiti njihovi nasljednici, budući čuvari glazbene baštine jasenovačkog zavičaja.

 

Na snimanju 2003. g. pjevali su: Katica, Dimitrić, Ana Pirija (Kova), Ljubica Mačković, Anka Prpić, Ruža Šimičić, Kata Sogonić, Ana Vidaković (Seka), Manda Čevizović, Mira Dumešić, Ana Horvat, Ana Paušić, Ljuba Brnić (Čapunova), Nikola Crnadak, Pavle Šepović, Matija Jurić, Marija Jurić (Buvina), Marija Jurić (Tunjcina), Jela Katušić, Marija Đilas, Antun Đilas, Jasminka Dragić, Ljubica Prpić.

Na snimanju 2019. g. pjevali su: Mihaela Markulin, Gordana Rakarić, Mira Dumešić, Mića Mačković, Jasminka Dragić, Jela Katušić, Ana Horvat, Luka Đilas, Ljubica Prpić, Marija Mačković, Josip Baić, Ljubica Ruf, Jelica Kuzlić, Željka Mačković.

 

Projekt je ostvaren u suradnji Udruge za očuvanje kulturne baštine Jasenovac i HRT-Hrvatskog radija snimano na HRT-Hrvatskom radiju 2003. godine u Zagrebu i Tonskom studiju Podmornica u Samoboru 2019. godine.

Projekt je ostvaren sredstvima:

  • Ministarstva kulture RH
  • Općine Jasenovac
  • Zajednice KUU SMŽ.

 Slavica Moslavac, prof.