Hrvatski sabor kulture objavljuje javni Poziv za predlaganje online autorskih i originalnih umjetničko-edukativnih seminara i/ili radionica namijenjenih voditeljima kulturno-umjetničkih udruga koji će biti realizirani u 2021. godini.

Hrvatski sabor kulture objavljuje javni Poziv za predlaganje online autorskih i originalnih umjetničko-edukativnih seminara i/ili radionica namijenjenih voditeljima kulturno-umjetničkih udruga koji će biti realizirani u 2021. godini.

Elementi i uvjeti javnog Poziva:

 1. Pravo podnošenja prijava na temelju ovoga Poziva imaju fizičke osobe (u nastavku izvršitelji) na području Republike Hrvatske čija znanja i vještine odgovaraju području za koje se seminar i/ili radionica prijavljuje.2. Sadržaj seminara i/ili radionica treba biti usklađen sa djelatnošću Hrvatskog sabora kulture: obrazovanje i stručno osposobljavanje voditelja amaterskih kulturno-umjetničkih udruga za stručan i kvalitetan rad amaterskih kulturno-umjetničkih udruga-članica Hrvatskog sabora kulture.

  3. Predloženi seminari i/ili radionice trebaju pokrivati jedno ili više područja kulturno-umjetničkog amaterizma: kazalište, književnost, likovnost, glazbu (puhački ili tamburaški orkestri, pjevački zborovi, mali vokalni sastavi), folklor i ples.

 2. Svaki predloženi seminar i/ili radionica mora biti izveden od strane prijavljenog izvršitelja te biti sadržajno i predavački prilagođen online prijenosu uživo putem ZOOM aplikacije, koji će organizirati, upravljati i emitirati Naručitelj.
 3. Izvršitelji koji su u mogućnosti realizirati seminare i/ili radionice u prostorijama Hrvatskog sabora kulture u Zagrebu nisu dužni osigurati nikakve tehničke uvjete za online realizaciju istih jer će ih osigurati Naručitelj.
 4. Izvršitelji koji nisu u mogućnosti realizirati seminare i/ili radionice u prostorijama Hrvatskog sabora kulture u Zagrebu dužni su osigurati računalo s kamerom i instaliranu besplatnu Zoom aplikaciju (isto uključuje poznavanje rada putem Zoom aplikacije) te odgovarajuću i stabilnu internetsku vezu za online prijenos.
 5. Svi seminari i/ili radionice moraju udovoljavati uvjetu trajanja od maksimalno 9 školskih sati (školskim satom podrazumijeva se 45 minuta).
 6. Troškovnik kao prilog prijavi, treba obuhvatiti ukupan broj sati, a isti ne može biti veći od 11 sati što uključuje 6-7 sati predavačkog rada (grupirati u blok satove tijekom 2 ili 3 uzastopna dana, u pravilu vikendom), 1-2 sata odgovaranja na pitanja sudionika programa te eventualno 1-2 sata pripreme (izrada audio-video materijala za predavački rad…). Prijedlog troškovnika nastaje umnoškom broja realiziranih sati i naknade po satu u iznosu od 150,00 kn neto i ne može biti veći od 1.650,00 kn neto. Za potrebe održavanja online seminara/radionica iz područja likovne djelatnosti Naručitelj će u dogovoru s Izvršiteljem dodatno osigurati odgovarajuća sredstva za nabavku potrebnih materijala za demonstraciju rada.

 

 1. Sve u roku pristigle prijave s potpunom dokumentacijom razmotrit će stručni savjeti i stručna služba pojedinih djelatnosti Hrvatskog sabora kulture te uputiti prijedlog Upravnom odboru Hrvatskog sabora kulture, koji će donijeti odluku o izboru seminara i/ili radionice. S odabranim izvršiteljima seminara i/ili radionice sklopit će se ugovor o autorskom djelu kojim će se urediti prava i obveze Naručitelja i Izvršitelja. Članovi stručnih savjeta Hrvatskog sabora kulture isključuju se od mogućnosti prijave na Poziv.
 2. Svi realizirani seminari i/ili radionice bit će audio-video snimani kako bi njihove video snimke bile dostupne za besplatno gledanje u Videoteci Hrvatskog sabora kulture, u okviru Info ureda članica HSK-a.
 3. Prijavu koja uključuje detaljan opis i sinopsis seminara i/ili radionice, životopis izvršitelja, prijedlog termina realizacije (odabrati između veljače i lipnja 2021. godine) i troškovnik, potrebno je dostaviti Naručitelju putem elektroničke pošte prodaja@hrsk.hr s naznakom „Poziv HSK-a za online seminare/radionice“. Poželjno je, no nije neophodno, iskustvo izvršitelja u realizaciji online seminara i/ili radionica, a s dokazima o istom može se dopuniti prijava.

Prijave se podnose u razdoblju od 27. studenoga do 31. prosinca 2020. godine.

 1. Svojom prijavom na ovaj javni Poziv svi prijavitelji potvrđuju da su suglasni s njegovim elementima i uvjetima.

 

 1. Dodatne informacije prijavitelji mogu zatražiti putem telefona 01/4556-885, 099/4556-879 ili adrese elektroničke pošte tajnik@hrsk.hr.

 

 1. Rezultati Poziva bit će objavljeni u siječnju 2021. godine na web stranici Hrvatskog sabora kulture www.hrsk.hr.
Tajnik Hrvatskoga sabora kulture

dr. sc. Dražen Jelavić, v. r.