ČLANOVI ZAJEDNICE

Naziv

Folklorni ansambl “Ivan Goran Kovačić” Sisak
Petrinjska udruga likovnih umjetnika PETRIART
Hrvatsko pjevačko društvo Slavulj
KUD Martinčani Martinska Ves
Popovačka udruga likovnih stvaralaca”Moslavački štrk” PULS
KUD Mijo Stuparić, Velika Ludina
KUD Jelenčanka, Gornja Jelenska
KUD “Čuntićanka” Hrv. Čuntić
BKUD “Nur” Sisak
Kud “Moslavec” Voloder
Društvo Prijatelja Knjige “Milivoj Cvetnić” Hrv. Kostajnica
KUD “Lipa ” Lipovljani
Glazbeno-scenska udruga Rondo
HKUD “Radost” Sela
KUD ” Potočanka” Potok
EKS Ekološko kulturna scena Hrv. Kostajnica
KUD ” Seljačka sloga” Greda Sunjska
KUD “Sv. Florijan”
Kulturno umjetničko društvo “Moslavina ” Kutina
Gradski savez Kulturno umjetničkih društava
KUD Ivančice Kutina
Kud Matica slovačka Međurić
KUD Repušnica
Sisačka likovna udruga SULIKUM
Tamburaški orkestar Janko Stjepušin
Poprock škola
Kud Šubić Novska
Međunarodna izložba karikature u Sisku-MIKS
HPD Danica
KUD Seljačka Sloga Kutina
Češka Beseda Sisak
Informatičko-umjetnička udruga Sjaj
Udruga građana Scena Sisak – SCENA
Zajednica Kutina
Gradska limena glazba Petrinja
VOKALNA SKUPINA RUSALKE Kutina
KUD “POSAVINA” Budaševo
KUD “SUNJANKA” Sunja
češka beseda Međurić
Gordana Šegović
Gradski puhački orkestar ˇKrešimir Kutina
KUD “HRASTOVIČKA GORA” HRASTVICA
Marijana Barišić
KUD “JAVOR” Jazavica-Voćarica-Roždanik
KUD “JEKA” HRV. DUBICA
KUD “SELJAČKA SLOGA.GREĐANI” TOPUSKO
KUD “SLOGA” MAJUR
KUU “VIDUŠEVAC”
DRUŠTVO LIKOVNIH AUTORA NOVSKA
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KUTINA
ŽVA “KTINSKE DUNJE”
KUD “KOLOVRAT” LEKENIK
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE HRVATSKI DOM PETRINJA
KUD “PRESLICA” PEŠČENICA, LEKENIK
KUD “MOSLAVČANKA” DONJA GRAČENICA
LAĐARICE
VIA LIPE
HKUD POCULICA LETOVANIĆ
KUD ILOVA, ILOVA
KUD DONJA POSAVINA, GUŠĆE
Folklorni ansambl ETNO SISCIA, Sisak
KUD POKUPLJANKA, BREST POKUPSKI
KUD HUSAIN
KUD BANOVA JARUGA
KUD SARTOVAC
VA MAGDALENE
KUD KOŠUTARICA, KOŠUTARICA
Udrugu za očuvanje kulturne baštine Jasenovac