ČLANOVI ZAJEDNICE

 

UDRUGE ČLANICE
ZAJEDNICE KULTURNO UMJETNIČKIH UDRUGA
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

 1. GLAZBENO-SCENSKA UDRUGA “RONDO”
 2. KUD “ŠUBIĆ” NOVSKA
 3. PETRINJSKA UDRUGA LIKOVNIH UMJETNIKA “PETRIART”
 4. KUD “SUNJANKA” SUNJA
 5. GRADSKI PUHAČKI ORKESTAR “KREŠIMIR”, KUTINA
 6. GRADSKA LIMENA GLAZBA PETRINJA
 7. KUD “ILOVA”, ILOVA
 8. VIA “LIPE”, SISAK
 9. POPOVAČKA UDRUGA LIKOVNIH STVARALACA “MOSLAVAČKI ŠTRK” –
 10. HRVATSKO PJEVAČKO DRUŠTVO “SLAVULJ”, PETRINJA
 11. KUD “KOLOVRAT” LEKENIK
 12. KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO “LIPA”, LIPOVLJANI
 13. KUD “MOSLAVINA” KUTINA
 14. KUD “REPUŠNICA” REPUŠNICA
 15. KUD “SELJAČKA SLOGA” KUTINA
 16. KUD “IVANČICE” KUTINA
 17. UDRUGA GRAĐANA SCENA SISAK
 18. FOLKLORNI ANSAMBL “IVAN GORAN KOVAČIĆ”, SISAK
 19. HPD “DANICA”, SISAK
 20. HKUD “RADOST” SELA
 21. KUD “MIJO STUPARIĆ” VELIKA LUDINA
 22. KUD “MARTINČANI” MARTINSKA VES
 23. DRUŠTVO LIKOVNIH AUTORA NOVSKE “DLAN”
 24. KUD “POTOČANKA” POTOK
 25. KUD “ČUNTIĆANKA” HRVATSKI ČUNTIĆ
 26. KUD “JELENČANKA”, GORNJA JELENSKA
 27. BKUD “NUR” SISAK
 28. KUD “MOSLAVEC” VOLODER
 29. DRUŠTVO PRIJATELJA KNJIGE “MILIVOJ CVETNIĆ” HRVATSKA KOSTAJNICA
 30. KUD “SELJAČKA SLOGA” GREDA SUNJSKA
 31. KUD “SV. FLORIJAN” POLJANA LEKENIČKA
 32. SISAČKA UDRUGA LIKOVNIH UMJETNIKA “SULIKUM”
 33. TAMBURAŠKI ORKESTAR “JANKO STJEPUŠIN”
 34. POPROCK ŠKOLA
 35. INFORMATIČKO-UMJETNIČKA UDRUGA SJAJ
 36. GRADSKI SAVEZ KULTURNO UMJETNIČKIH UDRUGA GRADA KUTINE
 37. VOKALNA SKUPINA” RUSALKE” KUTINA
 38. KUD “POSAVINA” BUDAŠEVO
 39. KUD “PRESLICA” PEŠĆENICA
 40. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KUTINA
 41. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE HRVATSKI DOM PETRINJA
 42. FOLKLORNI ANSAMBL “ETNO SISCIA” SISAK
 43. KUD “HRASTOVIČKA GORA” HRASTOVICA
 44. KUD “JAVOR” JAZAVICA-VOĆARICA-ROŽDANIK
 45. KUD “JEKA” HRVATSKA DUBICA
 46. KUD “SELJAČKA SLOGA GREĐANI” TOPUSKO
 47. KUD “SLOGA”, MAJUR
 48. KUU “VIDUŠEVAC”, VIDUŠEVAC
 49. ŽENSKA VOKALNA SKUPINA “KUTINSKE DUNJE”, KUTINA
 50. KUD “MOSLAVČANKA” DONJA GRAČENICA
 51. ŽENSKI VOKLANI SASTAV “LAĐARICE”
 52. KUD “POKUPLJANKA” BREST POKUPSKI
 53. HKUD “POCULICA” LETOVANIĆ
 54. KUD “ŠARTOVAC”, ŠARTOVAC
 55. KUD “HUSAIN” HUSAIN
 56. KUD “BANOVA JARUGA”, BANOVA JARUGA
 57. KUD “SAVA”, CRNAC
 58. VOKALNO INSTRUMENTALNI ANSAMBL “KOLAPLJANI” SISAK
 59. KUD “SELJAČKA SLOGA” BOBOVAC
 60. KUD “DONJA POSAVINA” GUŠĆE
 61. KUD “MATICA SLOVAČKA” MEĐURIĆ
 62. UDRUGA ZA BRIGU O DJECI “RADOST”
 63. KUD “TIŠINČANI” TIŠINA ERDEDSKA
 64. LIKOVNO DRUŠTVO “MOSLAVAČKI KRUG” POPOVAČA
 65. HKUD “MOŠĆENICA”, MOŠĆENICA
 66. UDRUGA ZA OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE JASENOVAC
 67. VOKALNI ANSAMBL “MAGDALENE”, SUNJA
 68. ČEŠKA BESEDA SISAK
 69. ČEŠKA BESEDA MEĐURIĆ
 70. KUD “KOŠUTARICA”, KOŠUTARICA
 71. SISAČKA UDRUGA ZA PROMICANJE ALTERNATIVNE I URBANE KULT.
 72. SKD “PROSVJETA” ZAGREB, PODODBOR SISAK
 73. MATICA SLOVAČKA MEĐURIĆ
 74. VOKALNI ANSAMBL “PETRUSICE”, PETRINJA
 75. PULS STUDIO ZA PLES I REKREACIJU