Održavanje on-line seminara za folklorne voditelje i učitelje dječjeg folkora na temu plesovi Hrvatskog zagorja primjereni dječjem uzrastu

ANSAMBL ZABOK I SENKA JURINA Organiziraju Online seminar pod nazivom “ Cungeraj – folklor našeg zavičaja“

Ansambl Zabok Vas poziva na online seminar „Cungeraj-folklor našeg zavičaja“ koji će se održati 29. ožujka 2021. u vremenu od 10:00 do 12:30.
Voditeljica seminara je Senka Jurina, folklorni selektor prema kriterijima Hrvatskog društva folklornih koreografa i voditelja.

OPIS SEMINARA

Na seminaru će se prezentirati folklorna građa Hrvatskog zagorja koja podrazumijeva plesove Hrvatskog zagorja primjerene dječjem uzrastu uz metodologiju primijenjenu u projektu Cunge – folklor našeg zavičaja koji Ansambl Zabok provodi proteklih 12 godina u partnerstvu s Osnovnom školom Ksavera Šandora Gjalskog u Zaboku. Na seminaru će se obrađivati zagorski narodni plesovi koji su prema složenosti primjereni svakom pojedinom dječjem uzrastu.

Polaznici seminara dobivaju notni materijal, audio vokalne i instrumentalne snimke svih plesova, a koje mogu koristiti za uvježbavanje plesova, te potvrdu o odslušanom seminaru.

Kotizacija za seminar iznosi 300,00 kuna po polazniku i uplaćuje se na račun Ansambla Zabok:

HR2423400091110025020
uplate izvršite najkasnije do 28.3.2021. U opis napisati za koga se navedena kotizacija plaća.

Više u dokumentima:

Poziv – Cungeraj – folklor našeg zavičaja Prijavnica_online_seminar_AnsamblZabok