POZIV NA SEMINAR ZA VODITELJE FOLKLORNIH SKUPINA, Nova Gradiška, 26. – 27. 3. 2022.

Novu sezonu edukativnih programa u folklornoj djelatnosti Hrvatski sabor kulture započinje u suradnji s HKUU-om „Trenk“ iz Nove Gradiške i organizira dvodnevni seminar za voditelje i članove folklornih skupina, društava i udruga pod nazivom: „DRMEŠ i/ili KOLO“


Seminar će biti održan u Novoj Gradiški, 26. i 27. ožujka 2022
. u prostorijama HKUU „TRENK“, Kralja Zvonimira 106 (veliki bijeli križ ispred) s početkom u 10 sati. Dolazak je moguć od 9.30 sati.

 Vditelj seminara je Ivica Ivanković, prof., etnolog, etnograf, voditelj i folklorist.

Tema ovogodišnjeg obrazovnog ciklusa seminara za voditelje i članove folklornih skupina je „Nematerijalna kulturna baština na sceni“. Cilj realizacije programa edukacije je okupljanje folklornih skupina nakon pandemije izazvane koronavirusom i poticanje stvaralaštva kroz adekvatnu prezentaciju tradicijske baštine na sceni.

Dvodnevni programi obuhvatit će predstavljanje odabranih hrvatskih primjera zaštićene baštine te praktičan rad voditelja sa sudionicima uz glazbene snimke. Bogatstvo nematerijalne baštine i mogućnosti prilagodbe za scenu pokazat će se kroz sličnosti i razlike između drmeša sjeverozapadne i središnje Hrvatske (Kupljenovo, Bistra, Gračani, Remete, Markuševec, Sveta Nedelja, Strmec, Slavetić, Draganić, Kupinec, Sesvete, Posavski Bregi…) i kola baranjskih Šokaca (Draž, Topolje, Duboševica).

Za sudjelovanje na seminaru polaznici moraju posjedovati EU digitalnu COVID potvrdu.

Napomena: Potvrdu je potrebno dostaviti organizatoru putem e-maila na ples@hrsk.hr najkasnije do petka 25. 3. 2022. u 13 h zajedno s ispunjenom prijavnicom.

Za one polaznike koji će testiranje obaviti u svom mjestu dan prije dolaska na seminar, molimo da EU digitalnu COVID potvrdu donesu na samo događanje.

 

SATNICA seminara je sljedeća:

Subota, 26. 3. 2022.

10,00 – 10,30: Drmeš i/ ili kolo – uvodno izlaganje

10,30 – 12,00: Drmeš / Kupljenovo, Bistra, Gračani, Remete, Markuševec / Sveta Nedelja, Strmec, Slavetić – plesna radionica

12,15 – 14,00: Drmeš / Sesvete, Draganić, Kupinec, Posavski Bregi – plesna radionica

14,00 – 15,30: PAUZA

15,30 – 17,00: Kolo baranjskih Šokaca / Draž, Topolje, Duboševica – plesna radionica

 

Nedjelja, 27. 3. 2022.

10,00 – 12,00: Drmeši i kola – plesna radionica – ponavljanje

 

Više u dokumentima:

Poziv na seminar NG
Prijavnica