Održana Izborna skupština

Na održanoj Izbornoj i Redvnoj skupštini dana 26. kolovoza 2021. u Starom gradu izabrana je nova predsjednica Zajednice kulturno umjetnickih udruga SMZ gospođa Ivanka Roksandić, te novi tajnik gospodin Ivan Mužek.

Upravni odbor sastoji se od 3 nova člana: Ana Prelac, Slavica Moslavac i Jasminka Molnar. Nadzorni odbor također od 3 člana: Ljiljana Sigur, Lidija Balasko i Tomislav Komes.

..

..