Promocija knjige o baki Mari, Bila jedna djevojčica

Organizator: Muzej Moslavine Kutina
Mjesto: Etno kuća u Crkvenoj ulici u Kutini
Vrijeme: 7. srpnja, 2020. u 19,00 sati
Tema: promocija knjige o baki Mari pod nazivom Bila jedna djevojčica
Promotori: Slavica Moslavac i Vesna Tomljenović
Glazbeni program: KUD Seljačka sloga iz Kutinskog sela, Kutina i VS Rusalke iz Kutine

Promocija knjige o baki Mari, Bila jedna djevojčica, Etno kuća u Crkvenoj ulici u Kutini, 7. 7. 2020. u 19,00 sati

Cijeli život Marije Lenart, od milja zvana baka Mara vezan je za promidžbu tradicijske pjesme, plesa i narodnog veselja. Danas, iako u poodmaklim godinama (87. godina!)

još uvijek ne miruje, ne povlači se i vrlo je aktivna te ne možemo zamislili nastup KUD- a „Seljačka sloga“ iz Kutinskog sela iz Kutine bez nadaleko prepoznatljive, čak možemo reći brendirane pjesme s počimaljom bakom Marom, koja svojom osobnošću, načinom i doživljajem glazbe pridonosi posebnosti izvedbe pojedinog napjeva. Nisu uvijek iste pjesme bile aktualne, već su se one tijekom vremena mijenjale, dograđivale, a u suradnji s drugim pjevačima i kazivačima obnavljale tako da su pjevači i pjevačice iz Kutinskog sela u svoju riznicu napjeva uspjeli sakupiti ne mali broj naslova, pa su za buduća pokoljenja izdali čak tri nosača zvuka pod nazivima: Moslavino, lijep si kraju /30/; Išel je dragi dragoj spat /16/i Kada sam tebi došao /13/.

Od najranije mladosti baka Mara se aktivno uključila u brojna kulturna-umjetnička i društveno-politička događanja sela, grada, regije, pa i van granica gdje je KUD bio pozvan. Bilo je tu i pučkih igrokaza, sa vjernom interpretacijom radnji kao što je čehanje perja, vinski, martinski obredi, svadbeni običaji, nekoliko desetljeća veliki doprinos oživljavanju tradicije dali su sudjelovanjem u fašničkim obredima Fašnika U Kutini, tako da su sudjelovali i u svečanosti otvorenja etnografske izložbe Poklade i pepelnica u Moslavini koja je priređena u Galeriji Muzeja Moslavine 2003. godine. Njihovo predstavljanje obreda krenulo je sa pozornice u Kutinskom selu, a značajan uspjeh postigli su i na Voloderskim jesenima 1985. godine i drugdje.

Kutinsko selo je dobar primjer kako oživjeti ruralnu tradiciju, a biti gotovo u gradu, tako da je na pojedinim lokacijama sela (Društveni dom, Jurkovićevo dvorište, Trem Sandre Prevendar Nekvapil…) bilo snimljeno i nekoliko filmova sa HTV ekipama iz Zagreba. Pjesmom s Trema često su ispraćali konjanike na hodočašće u Mariju Bistru, kao i druge učesnike brojnih događanja kao što je Izbor slovačkih ljepotica u jesen 2014. godine.