1. SUSRET LIKOVNIH STVARALACA SISAČKO – MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

 

Zajednica kulturno umjetničkih udruga Sisačko-moslavačke županije (dalje: Zajednica) organizira 1. Susrete likovnih stvaralaca Sisačko-moslavačke županije, te u tu svrhu temeljem članka 3. stavak 1. Pravila Susreta likovnih stvaralaca Sisačko-moslavačke županije od 13. rujna 2019. godine, Upravno vijeće Zajednice raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA 1. SUSRET LIKOVNIH STVARALACA SISAČKO- MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

1) Na natječaj se mogu prijaviti državljani Republike Hrvatske koji su rođenjem, umjetničkim radom ili prebivalištem vezani za područje Sisačko-moslavačke županije i stariji su od 15 godina, a koji su:

  1. a) članovi neprofesionalnih likovnih udruga/sekcija učlanjenih u Zajednicu, registriranih u Republici Hrvatskoj
  2. b) samostalni likovni stvaratelji – članovi Zajednice koji nisu u članstvu likovnih udruga/sekcija učlanjenih u Zajednicu te koji uplate godišnju članarinu Zajednici
  3. c) samostalni likovni stvaratelji – nečlanovi Zajednice koji nisu u članstvu likovnih udruga/sekcija niti Zajednice te koji uplate kotizaciju za sudjelovanje u iznosu 20,00 kn. Kotizacija se uplaćuje na žiro-račun Zajednice: HR4323400091110860818, model: 00, poziv na broj: 2019, opis plaćanja: kotizacija za književni natječaj.

Na natječaj se ne mogu prijaviti akademski obrazovani umjetnici – slikari, kipari i primijenjeni umjetnici.

2) Na natječaj se primaju FOTOGRAFIJE crteža i slika, te fotografije manjih skulptura i primijenjenih radova (keramika i sl.). Veličina slika i crteža koji se prijavljuju na natječaj može biti maksimalno do 70×100 cm.

3) Likovni stvaratelji učlanjeni u likovne/udruge sekcije svoje opremljene radove šalju svojim matičnim udrugama/sekcijama koje, uz pomoć likovnih stručnjaka, odabiru po jedan rad od svakog prijavljenog autora. Nakon izvršenog odabira radova, likovne udruge kvalitetno fotografiraju odabrane radove i šalju ih na natječaj Zajednice. Fotografije odabranih radova udruge šalju isključivo elektroničkim putem (e-mailom) na elektroničku poštu Zajednice: zajednica.kultura@smz.hr

Uz likovne radove, udruge su dužne na istu adresu obavezno dostaviti popunjenu prijavnicu koja sadrži: osnovne podatke o udruzi (naziv, adresa, e-mail, ime, prezime, broj telefona i e-mail predsjednika udruge), abecedni popis autora čiji se radovi šalju na natječaj, te nazive i tehnike likovnih djela. Prijavnica će biti dostupna uz tekst natječaja na mrežnim stranicama Zajednice.

Uz prijavnicu dostavljaju i potvrdu o članstvu u udruzi koja je članica Zajednice, odnosno ako nisu članovi takve udruge, dostavljaju potvrdu (uplatnicu) o uplaćenoj kotizaciji za sudjelovanje na Natječaju.

Popunjena i potpisana prijavnica, potvrda o članstvu u udruzi članici Zajednice odnosno potvrda (uplatnica) o uplaćenoj kotizaciji dostavljaju se u pdf formatu elektroničkom poštom zajedno sa radom koji se šalje na natječaj.

4) Samostalni likovni stvaratelji, koji nisu članovi likovnih udruga/sekcija, na natječaj šalju fotografije svojih radova (1 rad po autoru), isključivo elektroničkim putem (e-mailom) na elektroničku adresu Zajednice.

Svaki autor dužan je uz fotografiju poslati i popunjenu prijavnicu koju Zajednica objavljuje u pozivu na natječaj.

5) Članovi likovnih udruga učlanjenih u Zajednicu ne mogu samostalno slati likovne radove na natječaj

Zajednice, već isključivo putem matične likovne udruge, a članovi likovnih udruga koje nisu u članstvu

Zajednice mogu se prijaviti samostalno kao samostalni likovni stvaratelji.

6) Sve fotografije likovnih radova koje likovne udruge i samostalni likovni stvaratelji šalju na natječaj trebaju biti kvalitetno snimljene, JPG formata, veličine od 1 do 3 MB, te u nazivu sadržavati ime i prezime autora i naziv rada.

7) U konkurenciju natječaja ne ulaze radovi stariji od 4 godine.

8) Ukoliko je likovni stvaratelj član dviju ili više udruga/sekcija, samo jedna udruga može poslati njegov rad na natječaj Zajednice. U slučaju da na natječaj pristignu 2 rada istoga autora iz dviju različitih udruga, nijedan od pristiglih radova neće ući u konkurenciju natječaja i odabir za izložbu.

9) Autorima se savjetuje da na natječaj prijavljuju vlastita originalna djela tj. da u odabiru motiva i izvedbi sudjeluju isključivo svojim osobnim autorstvom te će takva djela imati prednost u odabiru u odnosu na radove nastale prema predlošcima ili izvornicima drugih djela.

10) Autori koji na natječaj šalju radove nastale prema predlošku obavezno moraju navesti po kojem je predlošku djelo nastalo (ime autora i naziv djela) te su dužni poštivati odredbe Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima i za navedeno snose vlastitu odgovornost. U slučaju nenavođenja predloška, Zajednica zadržava pravo diskvalifikacije autora te oduzimanja nagrade ili priznanja ukoliko je isto dodijeljeno za djelo nastalo prema predlošku koji nije naveden prilikom slanja djela na natječaj.

11) Pravo sudjelovanja na Susretu, a ujedno i izlaganja radova na izložbi Susreta, prema odluci Prosudbenog povjerenstva stječu likovni stvaratelji čiji su radovi pravovremeno i prema Pravilima Susreta poslani na natječaj i koji zadovoljili kriterije Prosudbenog povjerenstva. Prosudbeno povjerenstvo sastavljeno je od jednog do tri člana odabrana između eminentnih i profesionalnih djelatnika iz područja likovne umjetnosti i amaterskog stvaralaštva, koje delegira Hrvatski sabor kulture.

12) Rok za prijavu na natječaj traje od 01.10.2019. do 31.10.2019. godine.

13) Po završetku natječaja Prosudbeno povjerenstvo Susreta vrši evaluaciju svih radova pristiglih na natječaj i odabire najbolje radove za Susret i izložbu Susreta, najkasnije do 30.11.2019. godine. Odluke stručnog povjerenstva su konačne.

Zajednica će objavit rezultate natječaja (nazive udruga i autora čiji su radovi odabrani za Susret i izložbu) na svojoj službenoj web stranici.

Likovne udruge i samostalni likovni stvaratelji dužni su u roku koji određuje i objavljuje Zajednica o svom trošku poslati ili dostaviti  isključivo odabrane radove na adresu za zaprimanje likovnih radova koju odredi Zajednica.

 

Tema radova nije zadana stoga autori mogu stvarati rad prema slobodnoj temi, pri čemu se posebno se vrednuju:

– kvaliteta korištenja i vladanja likovnim tehnikama

– osobnost, razvoj i kvalitetu likovnog izričaja.

14) Svi autori čiji su radovi po odluci Prosudbenog povjerenstva odabrani za Susret i uvršteni u postav izložbe Susreta, primit će Zahvalnice Zajednice za sudjelovanje na Susretu.

Odlukom Prosudbenog povjerenstva zaslužnim se likovnim autorima na Susretu mogu dodijeliti i pohvalnice za određena likovna postignuća.

Po odluci Prosudbenog povjerenstva na Susretu mogu biti dodijeljena sljedeća priznanja:

– Priznanje „Likovni pleter Sisačko-moslavačke županije za najuspješniju likovnu udrugu u tekućoj godini“

– Priznanje „Likovni pleter Sisačko-moslavačke županije za najuspješnije likovno djelo autoru pojedincu u tekućoj godini“

– Priznanje „Likovni pleter Sisačko-moslavačke županije za najuspješnije likovno djelo mladom autoru (od 15 do 29 godina) u tekućoj godini“

– Priznanje „Likovni pleter Sisačko-moslavačke županije za najuspješnije trodimenzionalno djelo“ (npr. za najuspješniju skulpturu) u tekućoj godini

15) 1. Susret likovnih stvaralaca Sisačko-moslavačke županije održati će se 4.12.2019. godine u prostoru Interpretacijskog centra baštine Banovine, Gupčeva 31, Petrinja.

Program Susreta obuhvaća okupljanje svih sudionika Natječaja, izlaganje odabranih radova, stručne osvrte članova Prosudbenog povjerenstva te svečanu dodjelu priznanja i zahvalnica.

Dodatni i konačni program Susreta određuje i kreira Zajednica kao organizator o čemu će biti obavješteni svi sudionici Natječaja.

Dodatna pojašnjenja možete dobiti na e-mail adresi Zajednice: zajednica.kultura@smz.hr

Dokumenti:

PRAVILA SUSRETA LIKOVNIH STVARALACA SMŽ

PRIJAVNICA (1)