Kontakt


 

 

 

 

 

ZKUU SMŽ
Zajednica kulturno umjetničkih udruga
Rimska 28


Predsjednik: Ivan Mužek

Tajnica: Ana Prelac

Članovi Upravnog odbora:

  1. Slavica Moslavac
  2. Anita Mlinarić
  3. Marija Kos Šaka
  4. Ivan Mužek
  5. Ana Prelac